Anethole

1-methoxy-4-[(1E)-prop-1-en-1-yl)]benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)benzene, para-methoxyphenylpropene, isoestragole, p-propenylanisole, 1-methoxypropylbenzene, p-propyl anesole, anethol, p-anethole, nise camphor, isoestragole, 4-methoxypropyl benzene, oil of aniseed, 4-propyl anisole, p-propenyl methyl ether

How to detect Anethole

Formula: C10H12O | CAS: 104-46-1

Synonyms: 1-methoxy-4-[(1E)-prop-1-en-1-yl)]benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)benzene, para-methoxyphenylpropene, isoestragole, p-propenylanisole, 1-methoxypropylbenzene, p-propyl anesole, anethol, p-anethole, nise camphor, isoestragole, 4-methoxypropyl benzene, oil of aniseed, 4-propyl anisole, p-propenyl methyl ether

Specification

Specification Value/Information
Formula C10H12O
CAS no. 104-46-1
Gas Response Factor, 11.7 eV NA
Gas Response Factor, 10.6 eV 0.40
Gas Response Factor, 10.0 eV NA
ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) 0.162
Specification Value/Information
Molecular Weight, g/mole 148.2
Melting point, °C 21
Boiling point, °C 235
Flash point, °C 91
Density, g.cm⁻³ 0.991
Ionisation Energy, eV 9