Naphthol methyl ether, 2-

2-Methoxynaphthalene, 2-methoxynaphthalene, 2-methoxynaphthalene, beta-methoxynaphthalene, methyl 2-naphthyl ether, methyl beta-naphthyl ether, beta-naphthol mether ether, 2-naphthol methyl ether, 2-naphthyl methyl ether, beta-naphthyl methyl ether, yara yara, nerolin yara yara

How to detect Naphthol methyl ether, 2-

Formula: C11H10O | CAS: 93-04-9

Synonyms: 2-Methoxynaphthalene, 2-methoxynaphthalene, 2-methoxynaphthalene, beta-methoxynaphthalene, methyl 2-naphthyl ether, methyl beta-naphthyl ether, beta-naphthol mether ether, 2-naphthol methyl ether, 2-naphthyl methyl ether, beta-naphthyl methyl ether, yara yara, nerolin yara yara

Specification

Specification Value/Information
Formula C11H10O
CAS no. 93-04-9
Gas Response Factor, 11.7 eV NA
Gas Response Factor, 10.6 eV 0.50
Gas Response Factor, 10.0 eV NA
ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) 0.152
Specification Value/Information
Molecular Weight, g/mole 158.2
Melting point, °C 70
Boiling point, °C 274
Flash point, °C 98
Density, g.cm⁻³ 1.064
Ionisation Energy, eV 9