Trimethyl phosphite

trimethoxyphosphine

How to detect Trimethyl phosphite

Formula: C3H9O3P | CAS: 121-45-9

Synonyms: trimethoxyphosphine

Specification

Specification Value/Information
Formula C3H9O3P
CAS no. 121-45-9
Gas Response Factor, 10.6 eV 2
ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) 0.193
Molecular Weight, g/mole 124.8
Melting point, °C '-78
Specification Value/Information
Boiling point, °C 112
Density, g.cm⁻³ 1.052
Ionisation Energy, eV 9
NIOSH ST, mg.m⁻³ 2
NIOSH TWA REL, mg.m⁻³ 10