Isopropoxyethanol, 2-

2-propan-2-yloxyethanol, ethylene glycol isopropyl ether, beta-hydroxyethyl isopropyl ether, Isopropyl Cellosolve®, isopropyl glycol

How to detect Isopropoxyethanol, 2-

Formula: C5H12O2 | CAS: 109-59-1

Synonyms: 2-propan-2-yloxyethanol, ethylene glycol isopropyl ether, beta-hydroxyethyl isopropyl ether, Isopropyl Cellosolve®, isopropyl glycol

Specification

Specification Value/Information
Formula C5H12O2
CAS no. 109-59-1
Gas Response Factor, 11.7 eV 0.8
Gas Response Factor, 10.6 eV 1.2
Gas Response Factor, 10.0 eV 1.5
ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) 0.231
Specification Value/Information
Molecular Weight, g/mole 104.2
Boiling point, °C 139
Flash point, °C 33
Density, g.cm⁻³ 0.9
Ionisation Energy, eV 10.3